馃挜 NOWO艢膯 馃挜 Mleczkopiana do mycia i demakija偶u

Regulamin Opcja Natura

regulamin

Regulamin sklepu internetowego Opcja Natura.

搂1 Postanowienia wst臋pne

Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze sklepu internetowego opcjanatura.pl Sklep internetowy opcjantura.pl dost臋pny pod adresem internetowym https://opcjanatura.pl.

搂2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 2. Przedsi臋biorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadz膮ca jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 zawieraj膮ca umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, je偶eli z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 3. Sprzedawca - do dnia 31.03.2024roku: Agata Suliga, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcza pod firm膮 Opcja Natura Agata Suliga, z siedzib膮 w Kobiernie, ul. Sportowa 1/1, 63-714 Kobierno, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP: 6211768215, REGON: 361089960;

od dnia 20.04.2024roku : Opcja Natura Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Krotoszynie (63-700), przy ul. Ko艣ciuszki 8C, lok. 7, wpisan膮 do Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0001062240, NIP: 6211846895, REGON 526612983.

 1. Klient - ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu internetowego, w tym Konsument.
 2. Us艂uga - b臋d膮ce przedmiotem 艣wiadczenia us艂ugi nabywane za po艣rednictwem sklepu internetowego.
 3. Przedsi臋biorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu internetowego.
 4. Sklep - prowadzony przez Sprzedawc臋 serwis sprzeda偶y on-line, dost臋pny dla Klient贸w, za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e uzyska膰 informacje o Towarach i Us艂ugach oraz dokona膰 ich zakupu. Sklep internetowy dost臋pny jest pod adresem internetowym https://opcjanatura.pl
 5. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 7. Zam贸wienie - o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.
 8. Formularz zam贸wienia - interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie internetowym umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
 9. Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w
 10. Produkt / Towar - dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 11. Umowa Sprzeda偶y - umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 - stosowanie do cech Produktu - umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o
 12. Dzie艅 roboczy - dniem roboczym jest ka偶dy dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni wolnych okre艣lonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z po藕n. zm.).
 13. U偶ytkownik - Klient lub odbiorca 艣wiadczonych przez Sprzedawc臋 us艂ug.

搂3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Opcja Natura, ul. Ko艣ciuszki 8, 63-700 Krotoszyn

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@opcjanatura.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 667503749
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 33 1050 1201 1000 0091 2914 6396
 4. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Koszty po艂膮cze艅 telefonicznych ze Sprzedawc膮 wynikaj膮 z taryfy op艂at jak za zwyk艂e po艂膮czenie, zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego, z kt贸rego korzysta Klient.

搂4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:

 1. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i dowoln膮 przegl膮dark膮 internetow膮 obs艂uguj膮c膮 stron臋 kodow膮 UFT-8 (i ewentualnie arkuszami styl贸w dzi臋ki czemu portal sklepu internetowego b臋dzie wygl膮da艂 przejrzy艣cie); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerze艅 lub wtyczek,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies.

搂5 Informacje og贸lne

 1. Regulamin okre艣la zasady dokonywania przez Sprzedawc臋 sprzeda偶y za po艣rednictwem sklepu internetowego, w szczeg贸lno艣ci zasady sk艂adania zam贸wie艅, p艂atno艣ci, odst膮pienia od umowy, rozwi膮zania lub zmiany umowy, post臋powania reklamacyjnego.
 2. Warunkiem dokonywania sprzeda偶y Towaru lub Us艂ugi przez Sprzedawc臋 jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatno艣ci.
 3. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dob臋.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮
 5. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia.
 6. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto.
 7. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

搂6 Zasady sk艂adania Zam贸wienia

W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:

 1. Wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪odaj do koszyka鈥.
 2. Wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu oraz wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu).
 3. Wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w dostawy i w zale偶no艣ci od wybranego sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zam贸wienie w okre艣lonym terminie za pomoc膮 jednej z dost臋pnych form p艂atno艣ci, wskazanych w 搂7 ust. 2.
 4. Zam贸wienie uwa偶a si臋 za z艂o偶one, je艣li w przes艂anym do Sprzedawcy formularzu zostan膮 zamieszczone wszystkie dane pozwalaj膮ce na prawid艂ow膮 identyfikacj臋 zam贸wienia oraz konsumenta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
 5. Ka偶de z艂o偶one zam贸wienie otrzymuje unikalny numer zam贸wienia pozwalaj膮cy na identyfikacj臋 zam贸wienia i klienta.
 6. W celu finalizacji zam贸wienia, konieczne jest z艂o偶enie przez Klienta zam贸wienia poprzez klikni臋cie przycisku ko艅cz膮cego zam贸wienie 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥 na stronie podsumowuj膮cej zam贸wienie. Do z艂o偶enia zam贸wienia wymagane jest uprzednie dodanie towar贸w do koszyka, uzupe艂nienie danych i wyra偶enie wymaganych zg贸d, w tym akceptacja Regulaminu.
 7. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮.
 8. Mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost臋pnienie Klientowi tre艣ci zawieranej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje poprzez udost臋pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail. Tre艣膰 Umowy Sprzeda偶y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zam贸wienia w przypadku uzasadnionych w膮tpliwo艣ci co do prawdziwo艣ci i rzetelno艣ci danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji Sklep niezw艂ocznie skontaktuje si臋 z Klientem.
 11. Klient wyra偶a zgod臋 na wysy艂k臋 paragonu w formie elektronicznej - dokument pdf. Paragon jest wysy艂any w osobnej wiadomo艣ci na adres e-mail podany przez Klienta w procesie zakupu

搂7 Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:
  • Orlen Paczka
  • przesy艂ka paczkomat - InPost
  • przesy艂ka kurierska
  • odbi贸r osobisty
  • przesy艂ka kurierska pobraniowa
 2. W ramach sklepu internetowego dost臋pna jest forma p艂atno艣ci za pomoc膮 karty kredytowej, p艂atno艣膰 za pobraniem oraz p艂atno艣ci on-line 鈥 przelew elektroniczny lub karta p艂atnicza, obs艂ugiwane przez system bankowo艣ci elektronicznej Przelewy24, kt贸rego operatorem jest sp贸艂ka PayPro w Poznaniu 60-327 Pozna艅 ul. Kanclerska 15, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935. Regulamin Przelewy24 znajdziecie Pa艅stwo pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 3. Sprzedawca umo偶liwia zakup bonu podarunkowego, kt贸rym mo偶na op艂aci膰 zakupu w Sklepie. Regulamin bonu jest dost臋pny pod adresem: https://opcjanatura.pl/regulamin-bonu.
 4. P艂atno艣ci on-line, dokonywane przelewem elektronicznym lub kart膮 p艂atnicz膮, s膮 dokonywane natychmiastowo.
 5. Klient nie mo偶e 艂膮czy膰 r贸偶nych sposob贸w p艂atno艣ci dokonuj膮c zap艂aty za zakupione Towary obj臋te jednym zam贸wieniem.
 6. Koszty przesy艂ek Towaru maj膮cego posta膰 fizyczn膮 na obszarze Polski: 15 z艂 鈥 20 z艂 brutto za przesy艂k臋 kurierem, w zale偶no艣ci od wagi przesy艂ki; 11.50-13 z艂 brutto za przesy艂k臋 paczkomat InPost, 16-20 z艂 brutto za przesy艂k臋 kuriersk膮 pobraniow膮.
 7. Koszt przesy艂ek za granic臋 Towaru maj膮cego posta膰 fizyczn膮 kalkulowany jest w koszyku na podstawie wagi i kraju dor臋czenia.
 8. Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz 艣wiadczenie Us艂ugi nie poci膮ga za sob膮 koszt贸w dor臋czenia.
 9. Klient jest zobowi膮zany do odebrania zam贸wionego Towaru. Nieodebranie przesy艂ki w zale偶no艣ci od okoliczno艣ci mo偶e zosta膰 potraktowane jako odst膮pienie od umowy i wi膮za膰 si臋 z obci膮偶eniem Klienta kosztami zgodnie z 搂 9 ust. 10 w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

搂 8 Wykonanie umowy sprzeda偶y

 1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 7 Regulaminu.
 2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wys艂anie wiadomo艣ci drog膮 mailow膮 oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 3. Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrze偶eniem ust臋pu 5 niniejszego paragrafu), w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 4. W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.
 5. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci elektronicznej lub kart膮 p艂atnicz膮 鈥 liczy si臋 od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Dostawa Produktu odbywa si臋 na terenie Polski, kraj贸w Unii Europejskiej oraz kraj贸w poza Uni膮 Europejsk膮.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zak艂adce 鈥濳oszty dostawy鈥 oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
 8. Sprzedawca realizuje z艂o偶one Zam贸wienia:
  • maksymalnie w ci膮gu pi臋ciu (5) dni od daty z艂o偶enia i op艂acenia Zam贸wienia (Sprzedawca do艂o偶y wszelkich stara艅, aby zam贸wienie Klienta zosta艂o zrealizowane w ci膮gu 1 dnia roboczego licz膮c od dnia z艂o偶enia zam贸wienia. Maksymalny termin realizacji Zam贸wienia nie powinien jednak przekroczy膰 7 dni roboczych).
  • w terminach okre艣lonych w ofercie, je偶eli taka informacja jest widoczna na karcie produktu, po dokonaniu zap艂aty
  • w terminach indywidualnie uzgodnionych z Klientem, po dokonaniu zap艂aty 鈥 w przypadku produktu na specjalne zam贸wienie.
 9. Sprzedawca dostarcza zam贸wiony Towar w spos贸b wskazany przez Klienta na formularzu zam贸wienia.
 10. W razie niemo偶no艣ci terminowego zrealizowania zam贸wienia w przypadku braku Towaru lub w przypadku braku ilo艣ci zam贸wionego Towaru Sprzedawca poczt膮 elektroniczn膮 powiadomi o tym klienta, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu siedmiu dni od daty z艂o偶enia Zam贸wienia, proponuj膮c inny termin realizacji lub realizacj臋 cz臋艣ci Zam贸wienia.
 11. Klient mo偶e nie zaakceptowa膰 proponowanego nowego terminu realizacji Zam贸wienia, a tak偶e proponowanej realizacji cz臋艣ci Zam贸wienia i w takim przypadku Sprzedawca zwr贸ci ca艂膮 otrzyman膮 cen臋 w ci膮gu trzech dni od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zam贸wienia lub niezaakceptowania realizacji cz臋艣ci Zam贸wienia, a klient nie b臋dzie podnosi艂 wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszcze艅 z tytu艂u braku realizacji Zam贸wienia.
 12. W przypadku, gdy zosta艂a zaznaczona w formularzu opcja dostarczenia 鈥濳urier", dostarczenie zam贸wionego towaru b臋dzie dokonane za po艣rednictwem przewo藕nika 艣wiadcz膮cego us艂ugi kurierskie na obszarze Polski.
 13. Poza obszarem Polski Towar jest dostarczany za po艣rednictwem kuriera lub poczty.
 14. Termin dor臋czenia Towaru na obszarze Polski za po艣rednictwem kuriera wynosi maksymalnie trzy (3) dni robocze.
 15. Termin dor臋czenia Towaru poza obszarem Polski przez kuriera zale偶y od kraju dor臋czenia.
 16. W przypadku podania b艂臋dnych lub niedok艂adnych danych, w szczeg贸lno艣ci b艂臋dnego lub niedok艂adnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostarczenie lub op贸藕nienie dostarczenia Towaru.
 17. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 18. Sprzedawca nie 艣wiadczy us艂ug posprzeda偶nych i gwarancji.
 19. Miejscem spe艂nienia 艣wiadczenia wynikaj膮cego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawc膮 umowy sprzeda偶y jest miejsce, do kt贸rego Sprzedawca zgodnie z tre艣ci膮 z艂o偶onego przez Klienta Zam贸wienia zobowi膮zany jest dostarczy膰 zakupiony Towar.

搂9 Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi, tj. od dnia w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy.
 3. W przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.
 4. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.
 5. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na adres Sprzedawcy 鈥 dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w 搂 3. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz za艂膮cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 6. Skutki odst膮pienia od Umowy:
  • W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
  • W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, p艂atno艣ci za towar bez kosz贸w dostarczenia rzeczy.
 7. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z 偶adnymi kosztami.
 8. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 9. Konsument powinien odes艂a膰 Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, je艣li Konsument ode艣le Produkt przed up艂ywem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Produktu wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o kt贸rych mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, tj. m.in. do Umowy:
  • o 艣wiadczenie us艂ug, za kt贸re konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy, i przyj膮艂 to do wiadomo艣ci;
  • w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
  • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 towary, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;
  • w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza towary inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub towar贸w;
  • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej
  • o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu towar贸w, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;
  • o dostarczanie tre艣ci cyfrowych niedostarczanych na no艣niku materialnym, za kt贸re konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny, je偶eli przedsi臋biorca rozpocz膮艂 艣wiadczenie za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy, i przyj膮艂 to do wiadomo艣ci, a przedsi臋biorca przekaza艂 konsumentowi potwierdzenie, o kt贸rym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,
  • o 艣wiadczenie us艂ug, za kt贸re konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny w przypadku kt贸rych konsument wyra藕nie za偶膮da艂 od przedsi臋biorcy, aby przyjecha艂 do niego w celu dokonania naprawy, a us艂uga zosta艂a ju偶 w pe艂ni wykonana za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 konsumenta.
 13. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje podmiotowi innemu ni偶 Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta.

搂10 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od wad.
 2. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca si臋, aby w reklamacji zawrze膰 m.in. zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w tym dat臋) jej wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, oraz 偶膮danie Klienta w zwi膮zku z wad膮 towaru oraz raz numer konta bankowego Klienta, na kt贸ry w razie uwzgl臋dnienia reklamacji dotycz膮cej wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu Zam贸wienia, Sprzedawca zwr贸ci cen臋.
 5. Towary odsy艂ane w ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na adres: Opcja Natura, ul. Ko艣ciuszki 8, 63-700 Krotoszyn.
 6. Reklamacje mog膮 by膰 sk艂adane pisemnie lub elektronicznie.
 7. W razie uwzgl臋dnienia reklamacji dotycz膮cej wad fizycznych lub prawnych, Klient zwr贸ci Sprzedawcy wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Towar wolny od wad, a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru oka偶e si臋 niemo偶liwe, to zwr贸ci cen臋.
 8. Termin na rozpatrzenie reklamacji, w razie 偶膮dania wymiany lub usuni臋cia wady albo obni偶enia ceny z okre艣leniem kwot臋 obni偶enia, wynosi czterna艣cie (14) dni kalendarzowych od daty jej z艂o偶enia Sprzedawcy. Je艣li Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uwa偶a si臋, 偶e reklamacj臋 uzna艂.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje drog膮 korespondencji elektronicznej, wys艂anej na adres elektroniczny reklamuj膮cego.
 10. Przed odebraniem przesy艂ki od kuriera, Klient powinien sprawdzi膰, czy opakowanie w kt贸rym dostarczony zosta艂 zakupiony Towar nie uleg艂o uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesy艂ki nosi znamiona uszkodzenia, nale偶y nie przyjmowa膰 przesy艂ki i w obecno艣ci kuriera sporz膮dzi膰 protok贸艂 szkody oraz skontaktowa膰 si臋 jak najszybciej ze Sprzedawc膮 w celu wyja艣nienia sprawy.
 11. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w nale偶ytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przej艣cie niebezpiecze艅stwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwil膮 jego wydania Klientowi.
 12. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okre艣lonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z p贸藕n. zm.).
 13. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym. Na Towary zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym nie jest r贸wnie偶 udzielana gwarancja przez ich producent贸w.
 14. Klient zobowi膮zany jest stosowa膰 si臋 do dostarczonych z Towarem zasad u偶ytkowania.

搂11 Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: http://www.uokik.gov.pl/php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅: Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮.
 3. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.
 4. Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).
 5. Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporz膮dzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narz臋dziem s艂u偶膮cym pozas膮dowemu rozstrzyganiu spor贸w dotycz膮cych zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowych um贸w sprzeda偶y lub um贸w o 艣wiadczenie us艂ug zawieranych mi臋dzy konsumentami mieszkaj膮cymi w Unii Europejskiej a przedsi臋biorcami maj膮cymi siedzib臋 w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dost臋pna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie spor贸w t膮 metod膮 ma charakter bezp艂atny i jest ka偶dorazowo dobrowolny, zar贸wno dla konsumenta, jak i dla Sprzedawcy.

搂12 Dane osobowe i pliki cookies w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych Klient贸w odbywa si臋 zgodnie z przekazan膮 Klientowi na jakich przetwarzanie si臋 odbywa, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (鈥 RODO鈥 lub 鈥瀘g贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych鈥)
 2. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:
  • W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych, ich poprawiania, 偶膮dania sprostowania lub usuni臋cia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalaj膮ce na identyfikacj臋 urz膮dzenia klienta. Pliki cookies zbieraj膮 dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i u艂atwiaj膮 Sprzedawcy modernizowanie funkcjonalno艣ci sklepu internetowego dla potrzeb klienta oraz umo偶liwiaj膮 badanie ruchu na stronie internetowej sklepu internetowego.
 7. Pliki cookies s膮 wykorzystywane za zgod膮 klienta a zgoda jest wyra偶ana przez w艂膮czenie odpowiedniej opcji w przegl膮darce internetowej, z kt贸rej aktualnie klient korzysta.
 8. Klient mo偶e w ka偶dym czasie wy艂膮czy膰 opcj臋 w przegl膮darce internetowej, pozwalaj膮c膮 na wykorzystywanie funkcjonalno艣ci plik贸w cookies.
 9. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plik贸w cookies s膮 zamieszczone w zak艂adce polityka prywatno艣ci.

搂14 艢wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮

 1. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego dzia艂ania Sklepu, w zakresie wynikaj膮cym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi膮zuje si臋 do usuni臋cia w rozs膮dnym terminie wszelkich nieprawid艂owo艣ci zg艂oszonych przez Klient贸w przy u偶yciu Danych Sprzedawcy.
 2. Nieodp艂atne us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 to:
  • mo偶liwo艣膰 za艂o偶enia konta w Sklepie,
  • mo偶liwo艣膰 zawarcia umowy ze Sprzedawc膮 drog膮 elektroniczn膮,
  • mo偶liwo艣膰 otrzymywania newslettera (w przypadku umo偶liwienia zapisu na newsletter na stronie Sklepu)
 3. Za艂o偶enie konta odbywa si臋 poprzez wype艂nienie formularza rejestracyjnego lub, w przypadku udost臋pnienia takiej mo偶liwo艣ci, poprzez zaznaczenie stosownej zgody w procesie sk艂adania zam贸wienia. Z chwil膮 dokonania skutecznej rejestracji konta w Sklepie, na czas nieokre艣lony zostaje zawarta nieodp艂atna umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 4. Klient mo偶e w ka偶dym czasie usun膮膰 konto w panelu klienta lub przes艂a膰 偶膮danie usuni臋cia na adres e-mailowy Sklepu.
 5. Na koncie klienta przechowywane s膮 informacje dotycz膮ce danych klienta i z艂o偶onych zam贸wie艅. W przypadku usuni臋cia konta, Sprzedawca b臋dzie przechowywa艂 informacje o z艂o偶onych zam贸wieniach do czasu up艂ywu przedawnienia mo偶liwych roszcze艅 wynikaj膮cych z konkretnego stosunku prawnego lub przez ca艂y czas funkcjonowania Sklepu 鈥 chyba, 偶e Klient sprzeciwi si臋 przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie b臋dzie mia艂 nadrz臋dnego prawnie uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu.
 6. Szczeg贸艂owe postanowienia dotycz膮ce newslettera znajduj膮 si臋 w Regulaminie newslettera dost臋pnym na stronie.
 7. W przypadku ch臋ci z艂o偶enia reklamacji, Klient powinien poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanej z funkcjonowaniem sklepu.
 8. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia ka偶dej reklamacji dotycz膮cej dzia艂ania Sklepu w terminie do 14 dni. Klient jest proszony o przes艂anie reklamacji na adres e-mail Sprzedawcy.
 9. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazuj膮c informacj臋 Sprzedawcy. Niezale偶nie od tego, u偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o rezygnacji ze 艣wiadczonych us艂ug.

搂15 Postanowienia dotycz膮ce przedsi臋biorc贸w

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycz膮 klient贸w b臋d膮cych przedsi臋biorcami.
 2. Strony wy艂膮czaj膮 ca艂kowicie odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi za wady.
 3. Sprzedawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektronicznych w zakresie utrzymania konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytu艂u.
 4. Sprzedawca ma prawo do odst膮pienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przes艂anie przedsi臋biorcy stosownego o艣wiadczenia. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytu艂u.
 5. Klient zobowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy danym rodzaju przesy艂ki i powinien niezw艂ocznie dokona膰 czynno艣ci maj膮cych na celu ustalenie odpowiedzialno艣ci przewo藕nika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek, uszkodzenie Towaru oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki powsta艂e od przyj臋cia go do przewozu do wydania go przedsi臋biorcy.
 6. Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne metody p艂atno艣ci oraz wymaga膰 od przedsi臋biorcy dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci.
 7. Ca艂kowita odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy w stosunku do przedsi臋biorcy z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy przez Sprzedawc臋, ograniczona jest do wysoko艣ci zap艂aconej za Towar ceny oraz koszt贸w dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do przedsi臋biorcy.
 8. W艂a艣ciwym do rozstrzygania spor贸w mi臋dzy Sprzedawc膮 a przedsi臋biorc膮 jest s膮d w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.
 9. Przepisy niniejszego paragrafu nie maj膮 na celu ograniczenia praw przedsi臋biorcy na prawach konsumenta, kt贸re przys艂uguj膮 mu na mocy powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

搂16 Opinie

 1. W przypadku prezentowania opinii konsumenckich, Sprzedawca weryfikuje opinie na temat us艂ug i towar贸w i wdro偶y艂 odpowiednie rozwi膮zania w celu oceny ich autentyczno艣ci. Narz臋dzia do umieszczania opinii klient贸w dostarczane s膮 przez yotpo, Regulamin yotpo znajdziecie Pa艅stwo pod adresem: www.yotpo.com/terms-of-use.
 2. Publikujemy wszystkie opinie (zar贸wno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich tre艣膰, nie oferujemy dodatkowych korzy艣ci zwi膮zanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem.
 3. Z powy偶szych wzgl臋d贸w mo偶emy zapewni膰, 偶e opinie dost臋pne na stronie Sklepu s膮 weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlaj膮 rzeczywiste do艣wiadczenia zakupowe.
 4. Opinie na temat Sklepu mog膮 by膰 wystawiane na stronach innych podmiot贸w. W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodno艣ci i autentyczno艣ci opinii zastosowanie znajduj膮 zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony Sklep dok艂ada wszelkich stara艅 by opinie na temat sklepu by艂y zawsze wiarygodne i autentyczne.

搂17 Tre艣ci u偶ytkownika

 1. Tre艣ci U偶ytkownika to zamieszczane samodzielnie lub za po艣rednictwem Sklepu przez ka偶dego U偶ytkownika:
  • opinie lub komentarze o sklepie lub produktach,
  • dodatkowe, niewymagane przy z艂o偶eniu zam贸wienia informacje zawarte na koncie klienta, zamieszczane samodzielnie lub za po艣rednictwem Sklepu.
 2. U偶ytkownik nie mo偶e publikowa膰 tre艣ci, kt贸re stanowi膮 nielegalne tre艣ci w rozumieniu aktu o us艂ugach cyfrowych (DSA) lub s膮 w inny spos贸b niezgodne z prawem, niniejszym regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczeg贸lno艣ci:
  • tre艣ci s艂u偶膮cych do pope艂nienia wykroczenia lub przest臋pstwa,
  • tre艣ci naruszaj膮cych dobra osobiste lub prawa autorskie,
  • tre艣ci maj膮cych charakter spamu,
  • tre艣ci s艂u偶膮cych prowadzeniu nieuczciwej dzia艂alno艣ci konkurencyjnej, w tym niedozwolonych dzia艂a艅 marketingowych,
  • tre艣ci niezgodnych z tematyk膮 serwisu, kt贸rego dotycz膮.
 3. Mo偶emy weryfikowa膰, blokowa膰 i usuwa膰 tre艣ci niezgodne z prawem - z zachowaniem zasad obiektywizmu oraz nale偶ytej staranno艣ci.
 4. Zg艂oszenie nielegalnych tre艣ci powinno zawiera膰:
  • wystarczaj膮co uzasadnione wyja艣nienie powod贸w, dla kt贸rych dana osoba lub dany podmiot zarzucaj膮, 偶e odpowiednie informacje stanowi膮 nielegalne tre艣ci,
  • wskazanie w miar臋 mo偶liwo艣ci elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak adres URL oraz dodatkowe informacje umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 nielegalnych tre艣ci,
  • imi臋 i nazwisko lub nazw臋 oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonuj膮cych zg艂oszenia - z wyj膮tkiem zg艂oszenia dotycz膮cego informacji uznawanych za zwi膮zane z jednym z przest臋pstw, o kt贸rych mowa w art. 3鈥7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • o艣wiadczenie potwierdzaj膮ce powzi臋te w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonuj膮cych zg艂oszenia, 偶e informacje i zarzuty w nim zawarte s膮 prawid艂owe i kompletne.
 5. Je偶eli w wyniku weryfikacji podj臋tej z naszej inicjatywy lub wynikaj膮cej ze zg艂oszenia ustalimy, 偶e okre艣lone tre艣ci s膮 nielegalne, mo偶emy zdecydowa膰 o ich zablokowaniu lub usuni臋ciu.
 6. Zar贸wno U偶ytkownik, kt贸ry zg艂osi艂 tre艣ci i nie zgadza si臋 z podj臋ta przez nas decyzj膮, jak i U偶ytkownik, kt贸rego tre艣ci uznali艣my za nielegalne, ma prawo odwo艂a膰 si臋 od decyzji dotycz膮cych tre艣ci za po艣rednictwem punktu kontaktowego wskazanego w ust. 13 poni偶ej. Odwo艂anie powinno zawiera膰 imi臋 i nazwisko, dane kontaktowe oraz uzasadnienie 偶膮dania zmiany decyzji.
 7. Po z艂o偶eniu odwo艂ania, niezw艂ocznie potwierdzimy jego otrzymanie i rozpatrzymy je w ci膮gu 14 dni. Odwo艂ania nie b臋d膮 rozpatrywane w spos贸b zautomatyzowany. Uzasadnienie naszej decyzji zostanie sporz膮dzone zgodnie ze wszelkimi wymogami wynikaj膮cymi z Aktu o us艂ugach cyfrowych.
 8. U偶ytkownik ma prawo odwo艂a膰 si臋 od decyzji dotycz膮cych tre艣ci za po艣rednictwem punktu kontaktowego wskazanego w ust. 13 poni偶ej. Odwo艂anie powinno zawiera膰 imi臋 i nazwisko, dane kontaktowe oraz uzasadnienie 偶膮dania zmiany decyzji.
 9. W przypadku ra偶膮cego nieprzestrzegania postanowie艅 niniejszego punktu i publikowania nielegalnych tre艣ci, mo偶emy zdecydowa膰 o czasowym zablokowaniu (zawieszeniu) lub usuni臋ciu konta, a tak偶e o ograniczeniu funkcjonalno艣ci konta.
 10. Warunkiem podj臋cia decyzji dotycz膮cej konta u偶ytkownika, jest zachowanie zasad obiektywizmu i nale偶ytej staranno艣ci. Od takiej decyzji przys艂uguje odwo艂anie, kt贸re nie b臋dzie rozpatrzone w spos贸b zautomatyzowany. Rozpatrzenie odwo艂ania nast膮pi w terminie 14 dni, a U偶ytkownik zostanie niezw艂ocznie poinformowany o jego wyniku.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za Tre艣ci U偶ytkownika, je偶eli:
 12. nie mamy faktycznej wiedzy o nielegalnej dzia艂alno艣ci lub nielegalnych tre艣ciach, a w odniesieniu do roszcze艅 odszkodowawczych 鈥 nie wiemy o stanie faktycznym lub okoliczno艣ciach, kt贸re w spos贸b oczywisty 艣wiadcz膮 o nielegalnej dzia艂alno艣ci lub nielegalnych tre艣ciach;
 13. podejmujemy bezzw艂ocznie odpowiednie dzia艂ania w celu usuni臋cia lub uniemo偶liwienia dost臋pu do nielegalnych tre艣ci, gdy uzyskany tak膮 wiedz臋 lub wiadomo艣膰.
 14. W przypadku gdy powe藕miemy jakiekolwiek informacje daj膮ce podstaw臋 do podejrzenia, 偶e pope艂niono, pope艂nia si臋 lub mo偶e doj艣膰 do pope艂nienia przest臋pstwa zagra偶aj膮cego 偶yciu lub bezpiecze艅stwu osoby lub os贸b, natychmiast poinformujemy o swoim podejrzeniu organy 艣cigania lub organy s膮dowe zainteresowanego pa艅stwa cz艂onkowskiego lub zainteresowanych pa艅stw cz艂onkowskich i przeka偶emy wszystkie dost臋pne informacje na ten temat.
 15. Ustanowili艣my punkt kontaktowy, kt贸ry s艂u偶y do realizacji naszych obowi膮zk贸w zwi膮zanych z Aktem o Us艂ugach Cyfrowych (DSA) i za po艣rednictwem kt贸rego odpowiednie organy oraz U偶ytkownicy mog膮 si臋 z nami komunikowa膰: sklep@opcjanatura.pl. Przy u偶yciu wskazanego adresu e-mail mo偶liwe jest w szczeg贸lno艣ci zg艂oszenie tre艣ci, kt贸re U偶ytkownik uwa偶a za nielegalne.
 16. 呕adne z powy偶szych postanowie艅 nie s艂u偶y ograniczeniu praw U偶ytkownika i nie powinno by膰 w ten spos贸b interpretowane.

搂13 Postanowienia ko艅cowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towar贸w, w tym prawa w艂asno艣ci intelektualnej, maj膮tkowe i osobiste prawa autorskie nale偶膮 do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest mo偶liwe m.in. powielanie, przerabianie tre艣ci oferowanych przez Sprzedawc臋.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim dla polskiej wersji serwisu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposobu p艂atno艣ci i dostaw 鈥 w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, RODO.
 5. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Wszystkie Towary udost臋pnione w Sklepie internetowym s膮 wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zosta艂y zgodnie z obowi膮zuj膮cym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 7. Zam贸wienia w Sklepie internetowym mo偶na sk艂ada膰 przez ca艂膮 dob臋 we wszystkie dni roku.
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub poczt膮 elektroniczn膮. Sklep internetowy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odmowy zawarcia umowy sprzeda偶y, je偶eli nie b臋dzie mo偶liwe nawi膮zanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane oka偶膮 si臋 nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak mo偶liwo艣ci nawi膮zania kontaktu z Klientem rozumie si臋 nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wys艂ania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
 9. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 10.03.2024 roku.

Za艂膮czniki:

Wz贸r odst膮pienia od umowy.

pobierz wz贸r odst膮pienia od umowy

Wz贸r formularza reklamacji.

pobierz wz贸r formularza reklamacji