馃挜 NOWO艢膯 馃挜 Mleczkopiana do mycia i demakija偶u

Regulamin Opcja Natura

regulamin bonu podarunkowego

Regulamin bon贸w podarunkowych

搂1 Postanowienia wst臋pne

Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania z bon贸w podarunkowych zakupionych za po艣rednictwem serwisu opcjanatura.pl, dost臋pnego pod adresem internetowym https://opcjanatura.pl.

搂2 Definicje

 1. Bon Podarunkowy -sprzedawany za po艣rednictwem sklepu https://opcjanatura.pl, uprawniaj膮cy Posiadacza do dokonywania p艂atno艣ci za towary oferowane do sprzeda偶y w Sklepie Internetowym www.opcjanatura.pl;
 2. Nabywca -osoba fizyczna dokonuj膮ca zakupu Bonu Podarunkowego.
 3. Posiadacz -osoba realizuj膮ca Bon Podarunkowy.
 4. Sklep Internetowy 鈥搒trona internetowa, na kt贸rej oferowane s膮 do sprzeda偶y Towary oraz Bony prezentowe, dzia艂aj膮ca w domenie www.opcjanatura.pl.
 5. Wydawca Bonu 鈥搊znacza sprzedawc臋 okre艣lonego w regulamienie sklepu.
 6. Towar 鈥損rodukt przedstawiony do sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu internetowego, mog膮cy by膰 przedmiotem transakcji przy u偶yciu Bonu Podarunkowego.

搂3 Warunki og贸lne

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Bony Podarunkowe o warto艣ci 50,00pln, 100,00 pln, 150,00 pln, 200,00 pln. Za ka偶dy Bon Podarunkowy Nabywca p艂aci odpowiedni膮 warto艣膰 nominaln膮 Bonu Podarunkowego.
 2. Warto艣膰 Bon贸w Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane s膮 na stronie internetowej www.opcjanatura.pl.
 3. Nabywca zobowi膮zuje si臋 do przekazania Wydawcy 艣rodk贸w pieni臋偶nych w kwocie r贸wnej warto艣ci nominalnej Bonu Podarunkowego.
 4. Wydawca zobowi膮zuje si臋 do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania p艂atno艣ci realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
 5. Bon Podarunkowy mo偶e by膰 wykorzystany wy艂膮cznie do nabycia towar贸w w Sklepie internetowym.
 6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na 艣rodki pieni臋偶ne (w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci).
 7. Okres wa偶no艣ci Bonu Podarunkowego wynosi 6 miesi臋cy od dnia jego sprzeda偶y.
 8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzeda偶y opodatkowanej podatkiem od towar贸w i us艂ug (VAT) w rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa podatkowego. Dokument sprzeda偶y wydawany jest w momencie nabycia towar贸w.
 9. Zasady i tryb nabywania Bon贸w Podarunkowych za po艣rednictwem Sklepu internetowego, okre艣lone s膮 w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.opcjanatura.pl

搂4 Realizacja Bonu Podarunkowego

Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na nast臋puj膮cych zasadach:

 1. Bon Podarunkowy stanowi form臋 zap艂aty za towar nabyty w Sklepie Internetowym.
 2. Posiadacz Bonu Podarunkowego mo偶e wykorzysta膰 kwot臋 wskazan膮 na Bonie Podarunkowym na towary dost臋pne w ofercie w Sklepie internetowym www.opcjanatura.pl.
 3. Aktywacji Bonu Podarunkowego dokonuje Posiadacz wpisuj膮c kod umieszczony na Bonie Podarunkowym w odpowiednie miejsce systemu realizacji zam贸wienia na stronie www.opcjanatura.pl.
 4. W przypadku zakupu towaru o warto艣ci wy偶szej ni偶 warto艣膰 Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowi膮zany jest dop艂aci膰 r贸偶nic臋.
 5. Bon posiada termin wa偶no艣ci, po up艂ywie kt贸rego traci wa偶no艣膰. Termin wa偶no艣ci Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po up艂ywie terminu wa偶no艣ci Bonu Podarunkowego, nie mo偶na nim dokonywa膰 p艂atno艣ci.
 6. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywc臋 lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie b臋d膮 wydawane.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, kt贸re s膮 nieczytelne, zniszczone, b膮d藕 w inny spos贸b nasuwaj膮 w膮tpliwo艣ci co do ich autentyczno艣ci. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za niewa偶ny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zast臋pczego.

搂5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z zakupem towar贸w przy u偶yciu Bonu Podarunkowego b臋d膮 rozpatrywane przez Wydawc臋 zgodnie z procedur膮 reklamacyjn膮 okre艣lon膮 w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej zwroty i reklamacje.

搂6 Postanowienia ko艅cowe

 1. Nabywca jest zobowi膮zany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywc臋 oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 niniejszego Regulaminu przez Nabywc臋 i Posiadacza.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj膮 przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w ka偶dym czasie. Wszelkie zmiany obowi膮zuj膮 od daty ich wprowadzenia przez Wydawc臋, po udost臋pnieniu zmienionego Regulaminu do wgl膮du na stronie Sklepu internetowego i dotyczy膰 b臋d膮 Bon贸w Podarunkowego zakupionych po wej艣ciu w 偶ycie zmian Regulaminu.