z kodem 馃尭KOBIETA馃尭 -20% na kosmetyki do twarzy

Regulamin Opcja Natura

zwroty i reklamacje

ODST膭PIENIE OD UMOWY

 1. Klient b臋d膮cy konsumentem mo偶e bez podania jakiejkolwiek przyczyny odst膮pi膰 od umowy w terminie 14 dni od obj臋cia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, sk艂adaj膮c OPCJA NATURA o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. Klient mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie korzystaj膮c z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, stanowi膮cego Za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odst膮pienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powy偶ej, Klient powinien zwr贸ci膰 Towar do Sklepu Internetowego na nast臋puj膮cy adres: OPCJA NATURA Cosmetics ul. Dolna 14, 05-152 Kazu艅 Nowy, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia odst膮pienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru przed jego up艂ywem. Klient ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 3. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Klientowi w wypadkach okre艣lonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powy偶ej ustawy, m. in. w odniesieniu do um贸w:

a) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

c) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

d) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.

 1. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 2. W przypadku odst膮pienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powy偶ej, OPCJA NATURA ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Klienta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 Klientowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez OPCJA NATURA, OPCJA NATURA nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w (OPCJA NATURA zwraca w takiej sytuacji koszty dostawy w r贸wnowarto艣ci najta艅szego sposobu dostawy spo艣r贸d oferowanych przez OPCJA NATURA podczas sk艂adania zam贸wienia).

 3. OPCJA NATURA dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient, chyba 偶e Klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

 4. OPCJA NATURA mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

 5. REKLAMACJE

 • OPCJA NATURA zobowi膮zuje si臋 do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 • OPCJA NATURA jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta, je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮, na zasadach okre艣lonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Reklamacje zwi膮zane z niezgodno艣ci膮 Towaru z umow膮 mog膮 zosta膰 z艂o偶one np. osobi艣cie, na pi艣mie na adres: OPCJA NATURA, ul. Sportowa 1/1, 63-714 Kobierno lub na adres email: kontakt@opcjanatura.pl.
 • OPCJA NATURA rozpatrzy i ustosunkuje si臋 do reklamacji z艂o偶onej przez Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia reklamacji. Klient b臋d膮cy konsumentem ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W szczeg贸lno艣ci Klient mo偶e skierowa膰 wniosek o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego do Wojew贸dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwr贸ci膰 si臋 do Sta艂ego Polubownego S膮du Konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Wojew贸dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu. Do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 niezb臋dna jest zgoda obu stron.
 • Klient b臋d膮cy konsumentem ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pomocy w rozstrzygni臋ciu sporu ze sprzedawc膮 oraz uzyskania bezp艂atnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, m.in. Stowarzyszenia Konsument贸w Polskich, Federacji Konsument贸w.
 • Klient b臋d膮cy konsumentem, dokonuj膮cy zakupu Towar贸w, jest tak偶e uprawniony do skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania spor贸w i dochodzenia roszcze艅 w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany Rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Za艂膮cznik nr 1 - wz贸r odst膮pienia od umowy.

O艢WIADCZENIE O ODST膭PIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEG艁O艢膯

O艣wiadczam, 偶e zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odst臋puj臋 od umowy nr....... zawartej dnia(data zakupu).................... dotycz膮cej zakupu towaru (wymieni膰): .................................................................

..............................

podpis konsumenta