z kodem ­čîŞKOBIETA­čîŞ -20% na kosmetyki do twarzy

Regulamin Opcja Natura

polityka prywatno┼Ťci

Polityka Prywatno┼Ťci sklepu internetowego Opcja Natura.

W trosce o bezpiecze┼ästwo powierzonych nam danych opracowali┼Ťmy wewn─Ötrzne procedury i zalecenia, kt├│re maj─ů zapobiec udost─Öpnieniu danych osobom nieupowa┼╝nionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodno┼Ť─ç z odpowiednimi aktami prawnymi ÔÇô ustaw─ů o ochronie danych osobowych, ustaw─ů o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, a tak┼╝e wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wsp├│lnotowego, przede wszystkim Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych ÔÇô dalej RODO).

Postanowienia og├│lne

 1. Administratorem danych osobowych Klient├│w jest Opcja Natura Agata Suliga z siedzib─ů w Kobiernie i administrator Serwisu zwany dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu:
 • wynikaj─ůcym z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane b─Öd─ů na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje mi─Ödzy innymi konieczno┼Ť─ç zapewnienia bezpiecze┼ästwa us┼éugi Opcja Natura, dokonanie pomiar├│w statystycznych, ulepszania naszych us┼éug i dopasowania ich do potrzeb i wygody u┼╝ytkownik├│w (np. personalizowanie tre┼Ťci w us┼éudze) jak r├│wnie┼╝ prowadzenie marketingu i promocji w┼éasnych produkt├│w i us┼éug Administratora,
 • zawarcia lub wykonania umowy, kt├│rej jeste┼Ť stron─ů na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin us┼éugi Opcja Natura po wyra┼╝eniu odr─Öbnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mog─ů by─ç przetwarzane r├│wnie┼╝ w celu przesy┼éania informacji tekstowych drog─ů elektroniczn─ů w celu marketingu bezpo┼Ťredniego, w tym promocji naszych tre┼Ťci ÔÇô w zwi─ůzku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezb─Ödne do ┼Ťwiadczenia us┼éug na Twoj─ů rzecz uniemo┼╝liwi ich ┼Ťwiadczenie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno┼Ťci. O wszelkich zmianach b─Ödziemy informowa─ç w spos├│b widoczny i zrozumia┼éy.
 3. Administrator dok┼éada szczeg├│lnej staranno┼Ťci w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zapewnia, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel├│w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel├│w, w jakich s─ů przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö os├│b, kt├│rych dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania.

Dane Osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe u┼╝ytkownik├│w w celu nale┼╝ytego wykonywania um├│w obejmuj─ůcych Produkty i us┼éugi Administratora oraz w celach marketingu bezpo┼Ťredniego Produkt├│w i us┼éug Administratora oraz Produkt├│w i us┼éug partner├│w handlowych Administratora o ile Klient wyrazi zgod─Ö na tego rodzaju marketing.
 2. Administrator wymaga tylko tych danych, kt├│re s─ů niezb─Ödne do poprawnego dzia┼éania serwisu i ┼Ťwiadczenia us┼éug. Niepodanie wymaganych danych uniemo┼╝liwi wykonanie czynno┼Ťci, kt├│rej te dane dotyczy┼éy.
 3. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imi─Ö, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kom├│rkowego, adres, adres IP.
 4. Przekazywane dane osobowe s─ů kontrolowane przez Administratora. Chroni on tak┼╝e Twoje dane na mocy odpowiednich przepis├│w prawa dotycz─ůcych ochrony danych osobowych.

Prawa zwi─ůzane z przetwarzaniem danych osobowych

Przys┼éuguj─ů Ci nast─Öpuj─ůce prawa w zwi─ůzku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych:

 • prawo dost─Öpu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo ┼╝─ůdania sprostowania danych
 • prawo do usuni─Öcia danych (w okre┼Ťlonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Je┼╝eli Twoje dane s─ů przetwarzane na podstawie zgody mo┼╝esz dodatkowo skorzysta─ç z poni┼╝szych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim s─ů przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powy┼╝szych praw nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö z Administratorem.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Administrator nie b─Ödzie sprzedawa─ç danych osobowych Klient├│w innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania us┼éug na rzecz Klient├│w, dane osobowe Klient├│w mog─ů by─ç przekazywane innym podmiotom, z kt├│rymi wi─ů┼╝─ů Administratora stosowne umowy. Nie wp┼éynie to na bezpiecze┼ästwo Twoich danych osobowych.
 2. Dane Klient├│w mog─ů by─ç udost─Öpniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwo┼Ťci.
 3. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ÔÇ×EOGÔÇŁ), ale mog─ů one by─ç tak┼╝e przesy┼éane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Ka┼╝da operacja przesy┼éania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych odpowiedni─ů do zagro┼╝e┼ä oraz kategorii danych obj─Ötych ochron─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zabezpiecza dane przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osob─Ö nieuprawnion─ů, przetwarzaniem z naruszeniem obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w oraz zmian─ů, utrat─ů, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz─ů Polityk─ů prywatno┼Ťci stosuje si─Ö odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu junglemorpho.com przepisy Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.
 3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatno┼Ťci wchodz─ů w ┼╝ycie z dniem 1 grudnia 2020 roku.